kartonbox.pl
Regulamin

  Regulamin sklepu internetowego kartonbox.pl


     określający m.in.zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI


§ 1 Definicje 
§ 2 Warunki ogólne

§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 4 Wymogi techniczne
§ 5 Zakupy w Sklepie
§ 6 Płatności
§ 7 Realizacja zamówienia
§ 8 Prawo odstąpienia od umowy
§ 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 10 Reklamacje
§ 11 Dane osobowe
§ 12 Zastrzeżenia
§ 13 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep internetowy  skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
                                           Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem oraz czas dostawy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną),
dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Koszyk – element Sklepu Internetowego kartonbox.pl,  gdzie Klient precyzuje szczegóły
zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy,
sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

Punkt odbioru - punkt znajdujący się pod adresem Mieleszyn 131, 98-430 Bolesławiec

Towar - artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.
Regulamin - niniejszy regulamin
Sklep - sklep internetowy kartonbox.pl prowadzony przez Sprzedawcę. 

Sprzedawca - MENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

                       z siedzibą pod adresem Mieleszyn 131, 98-43 Bolesławiec,

                       wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru  przedsiębiorców

                       przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,

                       XX  WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

                       pod nr KRS 0000355929,

                       NIP 9970083391,

                       REGON 73163789800000.

§ 2 WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia i korzystania ze sklepu internetowego: kartonbox.pl
2. Sklep internetowy: kartonbox.pl jest zarządzany i prowadzony przez firmę: Menos Sp. z o. o, Mieleszyn 131 98-430 Bolesławiec.

3. Kontakt ze Sklepem internetowym kartonbox.pl jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 15.00.
pod numerem telefonu 602 793 493 , pod adresem e-mail: sklep@menos.net.pl

4. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu
art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz

o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego kartonbox.pl są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.

§ 3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Mieleszyn 131, 98-430 Bolesławiec
 2. Adres e-mail: sklep@menos.net.pl
 3. Telefon: 602 793 493

§ 4 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu
  2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 5 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Zdjęcia prezentujące Towary umieszczone na stronie sklepu internetowego kartonbox.pl mają charakter poglądowy i nie mogą oddawać w całości rzeczywistego wyglądu towaru.
 2. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 3. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 4. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 7. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 8. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 9. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

§ PŁATNOŚCI

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
 2. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pomocą karty płatniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   1. Płatności Shoper
   2. PayU
   3. Przelew bankowy bezpośrednio na konto sklepu. Numer rachunku bankowego Menos Sp. z o. o Mieleszyn 131, 98-430 Bolesławiec 

                                 14 1050 1461 1000 0090 8130 8745

  1. Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
  2. Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 1. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu  środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

§ 7 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym kartonbox.pl 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 2. Klient składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w sklepie kartonbox.pl do koszyka, a następnie potwierdzając złożenie zamówienia używając przycisku ''złóż zamówienie''.
 3. W koszyku klient wskazuje;

          a. zamawiane Towary;

          b. adres, na jaki Towary mają zostać dostarczone;

          c. sposób dostawy;

          d. metodę płatności;

    4. Sklep internetowy kartonbox.pl rozpoczyna realizację zamówienia:

 1. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem płatności kartą, przelewem bankowym, płatności za pośrednictwem PayU niezwłocznie po otrzymaniu informacji od serwisu o dokonaniu wpłaty od Kupującego
 2. w przypadku zamówień, w których wybrano metodę płatności 'przy odbiorze' niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia od klienta.       
 3. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.                           

    5. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

    6. Termin realizacji zamówienia towaru, który znajduje się na stanie magazynowym   sklepu internetowego kartonbox.pl następuje wciągu 2 dni roboczych od daty   potwierdzenia zamówienia. Dostawa towarów o wysokiej specjalizacji na specjalne zamówienie klienta będzie realizowana w indywidualnie dopasowanym terminie

    7.W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca  przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

    8.W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

    9. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:

 1. Rzeczpospolita Polska

   10. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę  dostawy wybrał Kupujący

 1.  Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 2.  Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru w godzinach jego otwarcia.

    11. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie

   12. W przypadku, gdy Towar jest niedostępny (brak Towaru w magazynie) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, Sklep kartonbox.pl,  ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy. W takim wypadku Sklep internetowy kartonbox.pl  najpóźniej w terminie 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, zawiadamia Nabywcę o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres sklep@menos.net.pl).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Mieleszyn 131, 98-430 Bolesławiec niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 13. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 14. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Mieleszyn 131, 98-430 Bolesławiec
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Menos Sp. z o.o
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 3. Dokonanie zamówienia, a także rejestracja na stronie www.kartonbox.pl wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych o użytkowniku w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dostawy zmówienia.

              a.  Dane osobowe niezbędne do dokonania transakcji za pośrednictwem serwisu płatniczego PayU będą udostępnione Administratorowi Danych Osobowych właściwemu dla tego serwisu.

              b. Dane osobowe niezbędne do zlecenia dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej (domyślnie DPD) będą udostępniane Administratorowi właściwego dla serwisu Apaczka.pl
             
             c. Dane osobowe niezbędne do zlecenia dostawy za pośrednictwem firm kurierskim będą udostępniane Administratorom właściwym dla ich serwisów.

             d. Dane osobowe niezbędne do zbierania opinii za pośrednictwem firmy Trust Mate będą udostępniane Administratorowi właściwego dla serwisu Trustmate.io

§ 12 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mieleszyn 131, 98-430 BOLESŁAWIEC 
adres e-mail: sklep@menos.net.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ...............................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie kartonbox.pl

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe 
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. 
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy kartonbox.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://kartonbox.pl

Sprzedawca- MENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

                       z siedzibą pod adresem Mieleszyn 131, 98-43 Bolesławiec,

                       wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru  przedsiębiorców

                       przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,

                       XX  WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

                       pod nr KRS 0000355929,

                       NIP 9970083391,

                       REGON 73163789800000.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Mieleszyn 131, 98-430 Bolesławiec
 2. Adres e-mail: sklep@menos.net.pl
 3. Telefon: 602 793 493

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@menos.net.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@menos.net.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kartonbox.pl czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

  Regulamin programu lojalnościowego kartonbox.pl

     określający m.in. zasady działania programu lojalnościowego.

SPIS TREŚCI

§ 1Definicje 
§ 2 Warunki ogólne
§ 3Kontakt ze Sprzedawcą
§ 4 Punkty
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje 

 Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną),
               dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Koszyk – element Sklepu Internetowego kartonbox.pl,  gdzie Klient precyzuje szczegóły
                 zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy,
                 sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

Towar - artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

Regulamin - niniejszy regulamin

Sklep- sklep internetowy kartonbox.pl prowadzony przez Sprzedawcę.

Sprzedawca- MENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

                       z siedzibą pod adresem Mieleszyn 131, 98-43 Bolesławiec,

                       wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru  przedsiębiorców

                       przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,

                       XX  WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

                       pod nr KRS 0000355929,

                       NIP 9970083391,

                       REGON 73163789800000.

§ 2 WARUNKI OGÓLNE

 1. W programie udział może wziąć Kupujący.
 2. 2. Kupujący, aby wziąć udział w programie musi przejść rejestrację na Sklepie Internetowym.
 3. Kupujący biorący udział w Programie Lojalnościowym zobowiązany jest podać dane osobowe zgodne z stanem faktycznym. W przypadku zmiany danych należy je aktualizować np. poprzez pocztę elektroniczna sklep@menos.net.pl

§ 3 KONTAKT ZE SPRZEAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Mieleszyn 131, 98-430 Bolesławiec
 2. Adres e-mail: sklep@menos.net.pl
 3. Telefon: 602 793 493

§ 4 PUNKTY

 1. Kupujący zdobywają punkty za nabywane Towary.
 2. Za każde wydane 20,00zł Kupujący zyskuje 1 punkt.
 3. Punkty przyznawane są wyłącznie od ceny kupionych Towarów, w wyłączeniem kosztów ewentualnej dostawy.
 4. Punkty zostają przyznane w momencie zmiany statusu zamówienie na opłacone.
 5. Uzyskane punkty przyznawane są na czas bezterminowy.
 6. Anulowanie zamówienia, zwrot, reklamacja i nieodebranie zamówienia powoduje usunięcie punktów przyznanych w ramach zamówienia.
 7. Za uzyskane punkty Kupujący może otrzymać rabaty:
  -  2% za 300 punktów,
  - 4% za 500 punktów,
  - 6% za 700 punktów.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje  i uwagi dotyczące funkcjonowania Programu należy kierować na adres e-mail sklep@menos.net.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane uczestnika, adres e-mail, opis dostrzeżonej nieprawidłowości lub uzasadnienie.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

§ 5 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃOWE 

 1. Regulamin Programu Lojalnościowego jest uzupełnieniem Regulaminu Sklepu Internetowego.
 2. Sprawy nieuregulowane Regulaminem zostają rozpatrzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin obowiązuje od 28.10.2021.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl